Kontakt

ZKM Szczytno

 

Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.


Siedziba:
Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
ul. Kościuszki 9 12-100 Szczytno
Tel/Fax.: 089/6243354
 
 

Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczytnie, zarejestrowana w dniu 15 kwietnia 2002 r. w Sądzie Rejestrowym VIII Wydział Gospodarczy w Olsztynie i wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:0000098801

 

Wysokość kapitału zakładowego: 1 020 500,00 PLNOrgany Spółki:
Zgromadzenie Wspólników - BURMISTRZ MIASTA SZCZYTNO

Rada Nadzorcza:
Skład Rady Nadzorczej:
- Przewodnicząca - Helena Jasiukiewicz
- Członek - Izabela Nowicka
- Członek - Marcin Walerzak

Zarząd Spółki:
Zarząd Spółki jednoosobowy,
Prezes Zarządu - Jan Lis
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Design by DoIT