ZKM Szczytno

Karta EM

REGULAMIN KORZYSTANIA Z EM-KARTY
W ZAKŁADZIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z O.O. W
SZCZYTNIE

Regulamin zawiera podstawowe informacje o EM – KARCIE oraz zasadach jej
użytkowania.
§1
EM-KARTA

1. EM – KARTA jest plastikową zbliżeniową kartą chipową, która upoważnia do zakupu biletu miesięcznego jaki otrzymuje pasażer korzystający z przejazdów komunikacją miejską na terenie miasta i Gminy Szczytno.

2. Na EM-KARCIE są zapisywane podstawowe informacje dotyczące jej posiadacza /imię i nazwisko, adres/, informacje o trasie przejazdu /przystanek początkowy, końcowy/, okres w jakim pasażer może na jej podstawie korzystać z przejazdów.

3. EM – KARTA jest wydawana pasażerowi w trakcie pierwszego zakupu biletu miesięcznego w biurze zakładu ZKM w Szczytnie. Za jej wydanie pobierana jest kaucja w wysokości 10 zł.

4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty EM – KARTY, za jej ponowne wydanie pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10 zł.

5. Przedłużenie ważności biletu miesięcznego zakupionego na podstawie EM – KARTY /na kolejny okres/ można dokonać:
– w biurze zakładu ZKM /z wyprzedzeniem daty ważności biletu/,
– w każdym autobusie komunikacji miejskiej /po upływie daty ważności biletu/.

6. W przypadku:
– zmiany trasy przejazdu,
– zmiany biletu z dwustronnego na jednostronny lub odwrotnie,
– przerwy w doładowaniu karty na kolejny miesiąc
Pasażer musi się zgłosić do biura zakładu ZKM w Szczytnie /kierowca w autobusie nie może dokonać tych zmian, ani w przypadku przerwy dokonać sprzedaży biletu miesięcznego na podstawie EM – Karty na kolejny okres/.

7. Podczas zakupu biletu miesięcznego na podstawie EM –KARTY Pasażer otrzymuje paragon fiskalny. Jest on biletem miesięcznym uprawniającym do korzystania z przejazdów komunikacją miejską. Bilet papierowy / paragon fiskalny/ uprawnia do korzystania z nieograniczonej ilości przejazdów na określonej na niej trasie w okresie od pierwszego dnia ważności na okres 30 dni.

8. W przypadku rezygnacji z użytkowania EM – KARTY Pasażer zobowiązany jest do jej zwrotu. W tym przypadku kaucja będzie zwrócona.

§ 2
Użytkowanie biletu elektronicznego
1. Do przejazdu autobusami komunikacji miejskiej w Szczytnie uprawnia łącznie posiadanie przy sobie:
– biletu w formie papierowej,
– legitymacji imiennej Pasażera wystawionej przez ZKM wraz ze zdjęciem oraz dokumentu uprawniającego do biletu ulgowego.
Jeżeli pasażer nie posiada przy sobie kompletu wyżej wymienionych dokumentów, aby skorzystać z przejazdu musi wykupić u kierowcy bilet jednorazowy uprawniający go do przejazdu danym kursem.

2. Podczas kontroli pasażer ma obowiązek przedstawić na wezwanie kontrolującego paragon fiskalny /bilet papierowy/, a w przypadku biletów objętych ulgą ustawową również dokument uprawniający do ulgi.

3. Ujawnienie przez służby kontrolne faktu odbywania podróży bez ważnego biletu i dokumentów uprawniających do ulgi będzie traktowane jako jazda bez ważnego biletu i będzie skutkowało nałożeniem opłaty dodatkowej wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

4. EM – KARTA nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Aby nie uległa ona uszkodzeniu nie należy:
– zginać karty,
– przetrzymywać karty w miejscach powodujących trwałe odkształcenie karty / np. tylne kieszenie spodni itp./,
– rysować na jej powierzchni.
Uszkodzenia wynikające z niezachowania podstawowych warunków jej przechowywania czyni EM – KARTĘ bezużyteczną i jest zawinionym działaniem użytkownika EM – KARTY.

5. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania EM-KARTY należy zgłosić się do biura zakładu ZKM w celu wprowadzenia w niej poprawnych zapisów lub jej wymiany. Jeżeli zostanie stwierdzone wadliwe działanie karty i nie będzie w tym winy Pasażera karta zostanie wymieniona bezpłatnie.

§ 3
1. Niniejszy regulamin jest dostępny w biurze zakładu ZKM w Szczytnie, w każdym autobusie komunikacji miejskiej oraz na stronie internetowej www.zkm.szczytno.pl.