ZKM Szczytno

Kontakt

Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.

Skontaktuj się z nami

Siedziba:
Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
ul. Mrongowiusza 1D, 12-100 Szczytno
Tel.: 89 624 33 54

Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Szczytnie, zarejestrowana w dniu 15 kwietnia 2002 r. w Sądzie
Rejestrowym VIII Wydział Gospodarczy w Olsztynie i wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS:0000098801
Wysokość kapitału zakładowego: 1 177 500,00 PLN

Organy Spółki:
Zgromadzenie Wspólników – BURMISTRZ MIASTA SZCZYTNO
Rada Nadzorcza:
Skład Rady Nadzorczej:
– Przewodnicząca: Helena Jasiukiewicz
– Członek: Justyna Chrapkiewicz-Jagaczewska, Marcin Walerzak

Zarząd Spółki, Zarząd Spółki jednoosobowy
Prezes Zarządu:
– Karol Włodkowski

Wyślij do nas wiadomość