ZKM Szczytno

O nas

ZKM Szczytno

Historia Zakładu Komunikacji Miejskiej w Szczytnie

01.01.1978 r.

Początek funkcjonowania komunikacji miejskiej w Szczytnie. Zakład podlegał
pod Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Olsztynie i był
pod nadzorem Wojewody Olsztyńskiego. Kierownikiem zakładu został Pan
Ryszard Sawicki. Zakład mieścił się w Zakładzie Mechanizacji i Transportu
Kombinatu Rolnego „Mazury” w Kamionku. Zakład został wyposażony w 2
autobusy i obsługiwał jedną linię na trasie Unitra–Unima – Zakład Mleczarski.
Od 1979 r. kierownikiem Zakładu był Pan Stanisław Wróbel. Z dniem
15.06.1985 r. zakład został przeniesiony na ulicę Kościuszki 9.

01.01.1991 r.

Zarządzeniem Wojewody Olsztyńskiego Nr 189 z dnia 29.12.1990 r. w wyniku
podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Olsztynie
zostało utworzone samodzielne przedsiębiorstwo pod nazwą
”Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Szczytnie i na mocy ustawy o
samorządzie terytorialnym Zakład został przekazany Gminie Miejskiej
Szczytno. Zarządzeniem Wojewody Olsztyńskiego na tymczasowego
kierownika przedsiębiorstwa został powołany Pan Stanisław Wróbel.
Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb
przewozowych ludności w zakresie pasażerskiej komunikacji zbiorowej. W
wyniku przekształceń organizacyjno – prawnych Uchwałą Rady Miejskiej w
Szczytnie zostaje zlikwidowane Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej z
dniem 31.12.1991 r.

01.01.1992 r.

Uchwałą Nr XVI/157/91 r. z dnia 28.11.1991 r. Rady Miejskiej w Szczytnie
tworzy się zakład budżetowy pod nazwą Zakład Komunikacji Miejskiej w
Szczytnie. Decyzją Zarządu Miasta Szczytno z dnia 23.12.1991 r. na
stanowisko kierownika Zakładu Komunikacji Miejskiej został powołany Pan
Władysław Mosakowski, który pełnił funkcję do 31.08.1996 r. Zadaniem
zakładu jest świadczenie osobowych usług przewozowych środkami
komunikacji miejskiej. Decyzją Zarządu Miasta w Szczytnie z dniem
25.09.1997 r. na kierownika zakładu został powołany Pan Jan Lis. Uchwałą Nr
III/105/2001 z dnia 19.12.2001 r. Zarządu Miasta Szczytno z dniem 31.12.2001
r. zostaje zlikwidowany zakład budżetowy

01.01.2002 r.

Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXVII/396/2001 z dnia 20.12.2001 r.
zostaje utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład
Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Szczytnie, która kontynuować będzie
działalność w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy
Miejskiej Szczytno i innych gmin. Założycielem Spółki jest Gmina Miejska w
Szczytnie, która obejmuje wszystkie udziały w kapitale zakładowym.
Prezesem Zarządu Spółki zostaje Pan Jan Lis, dotychczasowy Kierownik
Zakładu Komunikacji Miejskiej.